مصرف کننده گرامی

برای ثبت گارانتی خود در سیستم جامع خدمات مشتریان برتینو و شروع گارانتی کالای خریداری شده، موارد زیر را تکمیل نمایید

فرم ثبت گارانتی محصولات برقی کوچک
 

آدرس و شماره تلفن مراکز مجاز تعمیر و گارانتی محصولات برقی کوچک
شهرنام سرویسکارشماره تماس