مصرف کننده گرامی

برای ثبت گارانتی خود در سیستم جامع خدمات مشتریان برتینو و شروع گارانتی کالای خریداری شده، موارد زیر را تکمیل نمایید

فرم ثبت گارانتی محصولات برقی کوچک