فروش اقساطی محصولات برتینو

در فروش اقساطی برتینو، نصف مبلغ کالا به صورت نقد دریافت می شود  و مابقی طی یکسال با سود ماهیانه ۱ درصد تقسیط می شود.

فرم درخواست خرید اقساطی محصولات برتینو

شماره حسابی که از آن چکها صادر می شود

انتخاب مسیر …

حداکثر سایز 10 MB

لطفا صبر کنید